O NÁS

Daisyland je umiestnený na pokojnom okraji obce Veľký Biel v rodinnom dome s veľkou záhradou, pieskoviskom, preliezačkami, trampolínou a kútikom so zvieratkami. V Daisylande sa staráme celodenne o deti od jedného roku až po nástup do školy a to už od roku 2010.

Nakoľko každé dieťa je jedinečné, našou najdôležitejšou prioritou je individuálny prístup ku dieťatku. Aby sme mohli tento cieľ splniť, v triede našich najmenších je iba 6 detí, väčší sú ôsmi. Malý kolektív zároveň so sebou prináša nízku chorobnosť.

Veľký dôraz taktiež kladieme na všestrannú pohybovú výchovu detí, ktorá dáva východisko pre úspešné zvládnutie rôznych druhov športu v neskoršom veku.

Pre uľahčenie adaptácie máme na dvore kútik so zvieratkami, o ktoré sa deti po súhlase rodičov každodenne starajú. Popri starostlivosti o zvieratká a malú zeleninovú záhradku sa naučia množstvo poznatkov o prírode.

Samozrejmosťou u nás je rozšírená výuka anglického jazyka prostredníctvom pesničiek a množstva materiálov, prispôsobených danej vekovej skupine. 

Každodenne deti dostávajú vyváženú stravu s množstvom čerstvej zeleniny a ovocia.

Otvorení sme celoročne počas pracovných dní okrem zimných prázdnin (23.12. – 6.1.) a letnej dovolenky (obvykle dva týždne na prelome júla a augusta) v čase od 7:00 do 17:30.

© copyright www.ccdaisyland.sk | created by Skladan