PREČO ZVOLIŤ DAISYLAND?

 • najnižší počet detí v triede v porovnaní s podobnými zariadeniami v okolí
   • to nám umožňuje individuálny prístup ku každému dieťatku
   • zabezpečuje nízku chorobnosť detí a teda málo vymeškaných dní v práci pre Vás
   • ostáva nám viac času venovať sa deťom jednotlivo, čo je veľkou výhodou najmä počas adaptácie dieťatka
 • príjemné rodinné prostredie
   • rodinný dom
   • veľký dvor
   • malý kolektív, v ktorom sa všetci poznáme
   • úzka spolupráca s rodičmi
 • dôraz na pohyb
   • pod dohľadom certifikovanej učiteľky 
   • príležitostné doplnkové aktivity ako zumba, in-line korčuľovanie, plavecké kurzy s odbornými inštruktormi
 • rozšírená výuka anglického jazyka
   • pomocou detských pesničiek a básničiek a  učebných programov pre malé deti
 • kútik so zvieratkami
   • zvieratká sú priateľské
   • samozrejmosťou je veterinárny dohľad
   • kontakt so zvieratkami je po dohovore s rodičmi
   • deti sa pozorovaním a hrou so zvieratkami naučia množstvo informácií o ríši zvierat
 • záruka každodenného pobytu vonku
   • za každého počasia chodia deti na dvor alebo na prechádzky, čím si posilňujú imunitu
   • Daisyland sa nachádza v obytnej zóne a v susedstve polí, čo nám umožňuje bezpečné prechádzky v okolí
 • každoročne CD s fotkami a portfólio jeho/jej výtvarných prác
 • každý polrok vystúpenie detí pre rodičov, kde deti predvedú, čo sa naučili
 • mnohé zaujímavé aktivity pre deti mimo štandardného výchovnovzdelávacieho programu – grilovanie, maškarný ples, noc v škôlke, výlety do lesa, Halloweenska party, návšteva zubnej ambulancie, vynášanie Moreny, narodeninové oslavy každého dieťatka a mnohé ďalšie
 • spolupráca s dentálnou hygieničkou

� copyright www.ccdaisyland.sk | created by Skladan